พาณิชย์เดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP ที่ภาคอีสาน

26 กันยายน 2561 ที่โรงแรมพูลแมน  ขอนแก่น  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินสายรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเรื่อง CPTPP  อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดสัมมนาหัวข้อโอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP ครั้งที่ 5 โดยมีนางสาวอรุณี    พูลแก้ว    หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเปิดงาน    มีผู้แทนจากภาครัฐ   ภาคเอกชน   ผู้ประกอบการ   ภาคเกษตรและภาคประชาสังคมกว่า 200 คนจาก 9 จังหวัดภาคอีสานได้แก่อุดรธานี  หนองคาย   บึงกาฬ   เลย   หนองบัวลำภู   ขอนแก่น   ร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธุ์เข้าร่วม

นางสาวอรุณี   พูลแก้ว  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนารับฟังความเห็นในครั้งนี้    สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ความสนใจที่จะให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP และได้มีการตั้งคณะทำงาน เตรียมการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP  โดยมีรัฐว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 หน่วยงานโดยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   กระทรวงพาณิชย์เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จ้างสถาบันวิจัยดำเนินการศึกษาข้อดีข้อเสียและประเมินผลกระทบในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP  ของไทยรวมทั้งได้จัดความรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการนำเสนอระดับนโยบายเพื่อตัดสินใจเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ของไทยต่อไป   การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หลังจากมีการจัดไปแล้ว 4 ครั้งคือที่ชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและกรุงเทพ

ทั้งนี้  CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมกว้าง   ทั้งเรื่องการเปิดตลาดการค้า   สินค้า  การค้าบริการการลงทุน   การเคลื่อนย้ายนักธุรกิจชั่วคราว      การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและประเด็นที่เกี่ยวกับการค้า              เช่นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    ทรัพย์สินทางปัญญา   นโยบายการแข่งขันแรงงานและสิ่งแวดล้อม    โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศได้แก่ออสเตรเลีย   แคนาดา   นิวซีแลนด์   ชิลี   เปรู  เม็กซิโก   ญี่ปุ่น   บรูไน   มาเลเซียสิ   งคโปร์และเวียดนามที่ผ่านมาสมาชิก CPTPP ได้ลงนามความตกลงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่เมืองซันติอาโก   ประเทศชิลี

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น