นักเรียน รร.อนุบาลขอนแก่น คว้าเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิก

นักเรียน รร.อนุบาลขอนแก่น คว้าเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิก (IMSO 2018)

6 ต.ค.2561  ดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น  กล่าว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ Internation Mathematics and ScienceOlypiadforPrimaryschool( IMSO2018) ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 22 ประเทศ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ผลปรากฏว่าทีมวิทยาศาสตร์ (ทีมเอ.) โดยด.ช.ธนวรรธน์ คทาเหม นร.ชั้น ป.6 รร.อนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 หรือ IMSO 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 22 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คนจากผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด จำนวน 378 คนแบ่งเป็น แข่งขันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 218 คน และแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 160 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น