นักเรียน รร.อนุบาลขอนแก่น คว้าเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิก

นักเรียน รร.อนุบาลขอนแก่น คว้าเหรียญเงินวิทยาศาสตร์ การแข่งขันคณิต-วิทย์โอลิมปิก (IMSO 2018)

6 ต.ค.2561  ดร.อภิชาติ นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น  กล่าว่า การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ Internation Mathematics and ScienceOlypiadforPrimaryschool( IMSO2018) ณ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการแข่งขันครั้งนี้มีจำนวน 22 ประเทศ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ผลปรากฏว่าทีมวิทยาศาสตร์ (ทีมเอ.) โดยด.ช.ธนวรรธน์ คทาเหม นร.ชั้น ป.6 รร.อนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 หรือ IMSO 2018 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561
โดยมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 22 ประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คนจากผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งหมด จำนวน 378 คนแบ่งเป็น แข่งขันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 218 คน และแข่งขันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 160 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น