พล.ม.3″หว่านปอเทือง หวังให้เหลืองอร่ามในวันพ่อ

พล.ม.3″หว่านปอเทือง หวังให้เหลืองอร่ามในวันพ่อ
กองพลทหารม้าที่ ๓ จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เพื่อให้เหลืองอร่ามใน “วันดินโลก” 5 ธันวาคม 2561
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ตุลาคม ที่ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ (พล.ม.3)ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 นำกำลังพลในสังกัด จัดกิจกรรมการปลูกปอเทือง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการปรับสภาพ และการบำรุงรักษาพื้นดิน ให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยดำเนินการปลูกภายในค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22ไร่
พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี กล่าวว่าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันปลูกปอเทือง ในพื้นที่ว่างทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ปอเทืองที่ปลูกผลิดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห. าภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่ง องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันดินโลก” ( World Soil Day ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหาร และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี โดยเน้นจัดกิจกรรมที่เชื่อม โยงกับศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติให้ กองทัพบก สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน วันดินโลก เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ พสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น