True ลดใช้เงินสด ชำระค่าโดยสารผ่าน แอปมือถือ(True money Wallet ) ที่ขอนแก่น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการสังคมไร้เงินสด (Cashless society) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ลดการใช้เงินสด และเตรียมตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0
วันที่ 16 ตุลาคม ที่ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการโครงการSmart Transportations 4.0 ของ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายเศรษฐวิทย์ สังข์ดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไป บ.ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น หน.ส่วนราชการ ชมรมแท๊กซี่ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ทรูมูฟ และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง
นายเศรษฐวิทย์ กล่าวว่าบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการสังคมไร้เงินสด (Cashless society) เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ลดการใช้เงินสด และเตรียมตัวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการSmartTransportation และได้คัดเลือก ชมรมแท็กซี่สนามบินขอนแก่น และรถตู้ปอ.14 มข.-เซนทรัล เพื่อเป็นต้นแบบของร่วมมือในการจัดทำ โครงการCashlesssociety.โครงการSmart Transportations ของ จังหวัดขอนแก่น จะเป็นอีก จุดเริ่มต้น สังคมไร้เงินสด โดยเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมส่งเสริม สังคมไร้เงินสด ในจังหวัดขอนแก่น และยังเป็นโครงการที่จะส่งเสริม ภาพลักษณ์อันดีกับจังหวัด โครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยรถแท็กซี่ในนาม ชมรมแท็กซี่สนามบินขอนแก่น ทั้งหมด 70 คัน และ บริษัท ชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดขอนแก่น จำกัด ผู้ให้บริการรถตู้ปรับอากาศ ปอ.14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – เซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น
นายเศรษฐวิทย์ กล่าวอีกว่าผู้โดยสาร สามารถชำระค่าโดยสารผ่าน True Wallet สร้างความสะดวกสบาย ทั้งผู้โดยสาร และ ผู้ให้บริการ พร้อมกันนี้ เพื่อให้ผู้โดยสาร สามารถเชื่อมต่อ internet แบบไร้ขีดจ ากัด บนเครือข่ายสัญญาน ทรู มูฟ เอช 4G โดยทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนสัญญาณอินเตอร์ไร้สาย Car Wi-Fi ประจำรถแท็กซี่และรถตู้ทุกคันที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้โดยสาร ได้ใช้งาน internet ความเร็วสูง ฟรี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไร้เงินสดเพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบาย ปลอดภัยในสังคมไร้เงินสดส าหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการเพื่อทำให้ผู้โดยสาร ใช้ internet ได้แบบไม่มีขีดจำกัด สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์แบบไร้สาย Car Wi-Fi ในช่วงเวลาระหว่างเดินทาง จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และนักท่องเที่ยว นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่าจากการที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และสนับสนุน สังคมไร้เงินสด ในนามจังหวัดขอนแก่น ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโครงการดีดีเช่นนี้จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจัดงาน โครงการ สมาร์ททรานสป๊อต เตชั่น 4.0 จังหวัดขอนแก่น ครั้งนี้รู้สึกได้ถึงความตั้งใจของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในสังคมไร้เงินสด จ่ายค่าบริการต่างๆด้วยTrue Money Wallet ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ สามารถใช้สัญญาณอินเตอร์ไร้สายความเร็วสูง บนรถแท็กซี่ และ รถตู้ โดยสาร ระหว่างการเดินทาง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น