ศูนย์หม่อนไหม ขอนแก่น จัดงานเส้นสายลายไหม ร้อยเรียงสายใย ร้อยแก่นสารสินธุ์

17 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัด ขอนแก่น        ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

จังหวัดขอนแก่น        ได้จัดงานเส้นลายสายไหม   ร้อยเรียงสายใย   ร้อยแก่นสารสินธุ์      โดยมีนายสันติ   เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน

นายสมบัติ  กองภา  ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า จังหวัดขอนแก่น   กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่น  เป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น   โดยผ้าไหมมัดหมี่ชนบท   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา        นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหม สาวไหม  และทอไหม   เป็นอันดับต้นๆของประเทศ       การจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน  ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน   เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งจะส่งผลดีให้สินค้าผ้าไหมของจังหวัดเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาดมากขึ้น         ส่งผลดีต่อการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและการส่งออก  สำหรับงานเส้นสายลายไหม  ร้อยเรียงสายใย   ร้อยแก่นสารสินธุ์  จัดขึ้นเพื่อ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม GI ผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผู้ประกอบการร้านค้า และเชื่อมโยง และประชาสัมพันธ์สินค้า    ในงานมีกิจกรรมนิทรรศการแสดงผ้าไหมระดับพรีเมี่ยมของเกษตรกรชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น     การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไหมระดับพรีเมี่ยมโดยนายแบบและนางแบบมืออาชีพ   การอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น