ความคืบหน้า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา ขอนแก่น

20 เมย 60- นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23  ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น สำนักงานทางหลวงที่ 7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ได้ขออนุมัติการจดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ในที่ประชุม ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเตรียมการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านการศึกษาแนวทางกรขอใช้พื้นที่ฯโดยธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น   2. คณะทำงานจัดตั้งบริษัทจำกัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 3. คณะทำงานขอใช้พื้นที่เกาะกลางและไหล่ทาง ของถนนมิตรภาพ โดยสำนักงานทางหลวงที่7  4. คณะทำงานออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น/ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร กำหนดหลักการ แผนการดำเนินการต่อไป

ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเตรียมการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น