ชมรมคนห่วงหัว ห่วงใยเยาวชนไม่สวมหมวกนิรภัย

16 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมอวานี   ขอนแก่น   มูลนิธิเมาไม่ขับ   ชมรมคนห่วงหัว   สสสและจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐ   ภาคเอกชน ร่วมกันจัดประชุมโครงการสังคมไทยห่วงใยใส่หมวกให้ลูกหลานจังหวัดขอนแก่น    ทั้งนี้เพื่อคาดหวังที่จะระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน   ช่วยกันเสนอแนะ   ทวงติงวิพากษ์  วิจารณ์   เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือทำอย่างไรให้ทุกครั้งที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ที่นำเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกหลานจัดหาหมวกกันน็อคสวมใส่ให้เขาโดยไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น      จากข้อมูลอัตราสวมหมวกนิรภัยปี 2560 พบว่ากลุ่มผู้ใหญ่ผู้ขับขี่และโดยสารสวมหมวกนิรภัยประมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ส่  วนเด็กสวมเพียง7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

นายแพทย์แท้จริง  ศิริพานิช    เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยว่า     ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองในการที่จะจัดหาหมวกนิรภัยสวมให้เด็กแม้เด็กจะไม่ยินยอมหรือไม่ก็ตาม       การจัดหาหมวกกันน็อคใส่ให้ลูกหลานเพื่อนำมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนป้องกันศีรษะให้กับบุตรหลาน   ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ปกครอง

นายสมศักดิ์จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีการใช้รถจักรยานยนต์มากจังหวัดหนึ่งพฤติกรรมที่น่าห่วงก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อคโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองมีความเชื่อว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งบุตรหลานใกล้ๆไม่เป็นอันตรายซึ่งถือว่าเป็นการเข้าใจผิดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น