คนขอนแก่นเฮ.!!รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้LRTเดินหน้าต่อโดยคนขอนแก่น

รองนายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทย และรมว.คมนาคม เห็นชอบให้โครงการรถไฟฟ้า LRT ขอนแก่น เดินหน้าต่อโดยคนขอนแก่น เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา เทศบาลนครขอนแก่น นายศุภวัตร สาขา นิติกรชำนาญการ เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ)

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นประธานฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งนี้ คณะกรรมการ เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบกับการที่ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยให้ทั้ง 5 เทศบาล และบริษัท จำกัดของทั้ง 5 เทศบาล ทั้งนี้รัฐบาลควรให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นด้วยพร้อมสนับสนุนให้ขอนแก่น เป็นจังหวัดต้นแบบที่สามารถจัดการคนเองได้ เพราะเคยลงพื้นที่ไปดูการจัดการขยะของเทศบาลนครขอนแก่น โรงงานกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ถือว่าเป็นจัดการได้ดี เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นๆ ได้เช่นกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็พร้อมให้ขอนแก่นดำเนินการต่อ ถ้าคนขอนแก่นมีศักยภาพสามารถจัดการได้ ส่วน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.จะไปดำเนินโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสีมา ต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น