สธ ขอนแก่น เตือน ประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานการเล่นจุดปะทัด พลุ และดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลออกพรรษา

นายแพทย์สมชายโชติ   ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งออกพรรษาของทุกปี จะมีงานบุญหรืองานประเพณีตามหมู่บ้านต่างๆ จำนวนมาก พบว่า สิ่งที่น่ากังวล คือในช่วงของเทศกาลออกพรรษา มักมีผู้ลักลอบนำพลุและประทัดผิดกฎหมายมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และจะได้รับความนิยมจากวัยรุ่นและเด็กๆ ที่ซื้อมาเล่นโดยขาดความระมัดระวัง และอาจได้รับอุบัติเหตุจากการระเบิดของดอกไม้ไฟหรือประทัด ทำให้บาดเจ็บและอาจสูญเสียอวัยวะสำคัญ ซึ่งบางรายรุนแรงถึงขั้นทำให้ตาบอดหรือนิ้วขาดได้ จากข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบข้อมูลช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเปลวหรือสะเก็ดดอกไม้ไฟหรือพลุกว่า 3,000 ราย เสียชีวิตกว่า 10 ราย เด็กและเยาวชนบาดเจ็บสูงสุด    โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ 10-14 สำหรับจังหวัดขอนแก่นพบอุบัติเหตุในบางพื้นที่แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือเด็กอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซื้อประทัดหรือดอกไม้ไฟมาจุดเล่นเองตามลำพังหรือในกลุ่มเพื่อน       รุ่นเดียวกัน และอาจจุดโดยผิดวิธี หรือเล่นด้วยความประมาท สำหรับผลกระทบต่อสุขภาพจากการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ นอกจากการบาดเจ็บที่เกิดจากถูกสะเก็ดดอกไม้ไฟแล้ว ยังมีอันตรายจากการได้รับสารเคมี ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหู ตา จมูก และผิวหนัง อันตรายจากความดังของเสียงระเบิดที่อาจทำให้เกิดอาการหูตึงชั่วคราว แต่หากได้ยินติดต่อกัน  เป็นเวลานานอาจส่งผลทำให้เกิดอาการหูตึงถาวรได้
นายแพทย์สมชายโชติ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุจากการจากการเล่นปะทัดดอกไม้ไฟในกลุ่มเด็กและเยาวชน มีดังนี้ 1.เด็กต้องได้รับการสอนจากผู้ปกครองและจำไว้เสมอว่าดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ ไม่ใช่ของเล่นและเป็นอันตรายสำหรับเด็ก 2.สำคัญที่สุดคือ ห้ามเด็กจุดดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุเองเด็ดขาด และ 3.ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณที่มีการจุดดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ สำหรับมาตรการในกลุ่มผู้ใหญ่ 1.จุดดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ อย่างถูกวิธีตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด 2.ควรเล่นในที่โล่ง ราบ ห่างไกลจากบ้านเรือน ใบไม้แห้ง และวัตถุไวไฟ        3.ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคนอื่นอยู่ห่างจากดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุเพียงพอ 4.ห้ามพยายามจุดดอกไม้ไฟ ประทัด   หรือพลุ ที่จุดแล้วไม่ติดหรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด และเตรียมถังน้ำไว้ 1 ถัง ใกล้ตัวเสมอเวลาเล่น เพื่อใช้ดับเพลิง  หรือดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ ที่จุดแล้วไม่ระเบิด และ5.อย่าทดลองหรือทำดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุเอง ที่สำคัญ     ไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์แล้วมาจุดเล่น เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ง่าย หากประชาชน   พบเห็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการจุดดอกไม้ไฟ ประทัดหรือพลุ ขอให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น