คณะแพทย์ฯ มข จัดงาน มหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4

22 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่วยนิทราเวชศาสตร์   ภาควิชาอายุรศาสตร์   ร่วมกับแผนกพยาบาลอายุรกรรม    โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้จัดงานนิทรรศการมหัศจรรย์ CPAP ครั้งที่ 4  ขึ้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาในคลินิกโรคการนอนให้ครอบคลุมแบบองค์รวม   เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและผู้รักษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนตอบปัญหาข้อข้องใจข้อเสนอแนะการให้บริการเพื่อลดช่องว่างการบริการด้านสุขภาพ     ทั้งนี้การนอนเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตถ้านอนดีนอนเพียงพอมีคุณภาพก็แบบก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ปัจจุบันพบว่า ผู้ป่วยและผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบเช่น   นอนไม่หลับหลับยาก   ตื่นบ่อย   ตื่นกลางดึก   แล้วนอนไม่หลับนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวก็คือการหยุดหายใจขณะหลับส่วนใหญ่  ผู้ป่วยไม่รู้ตัวส่งผลให้การนอนไม่มีคุณภาพนอนไม่อิ่มทำให้ตื่นไม่สดชื่น  ง่วงนอนกลางวันกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตอนกลางวัน   ความจำ   การ เรียนรู้   การทำงานอารมณ์สุขภาพจิตแย่หงุดหงิดง่าย    การตื่นตัวลดลง   มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนและอาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ต้องไปพึ่งและติดสารเสพติด   สารกระตุ้น    การหยุดหายใจทำให้ขาดออกซิเจนส่งผลให้ทุกอวัยวะในร่างกายเสื่อมร่วงโรยก่อนวัยอันควร    นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้แก่โรคความดันโลหิตสูง    กล้ามเนื้อหัวใจวายฉับพลัน   หัวใจเต้นผิดปกติ   โรคหลอดเลือดในสมองอัมพฤกษ์อัมพาต    สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง   และโรคความจำเสื่อม

ซึ่งการจัด นิทรรศการในครั้งนี้หน่วยนิทานเวชศาสตร์   คลินิกโรงพยาบาลศรีนครินทร์    คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ได้เปิด ให้บริการผู้มีปัญหาด้านการนอนแก่ผู้รับบริการภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก    การดูแลประจำมีข้อจำกัดและอาจมีข้อบกพร่อง    การจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการบริการเพื่อเติมเต็มการดูแลของคลินิกและสนองนโยบายขององค์กรในการบริการวิชาการสู่สังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    โดยจัดให้ความรู้ทางวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ป่วยและเปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ      ในงานมีประชาชนมาร่วมงานกว่า 100 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น