ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเปิดอบรมยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs ขอนแก่น

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น .นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และ ผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้าการลงทุนสินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน 3 กิจกรรมได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการในชุมชนจังหวัดขอนแก่น ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบ และ กิจกรรม การจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคม 2561 โดยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับอำเภอ ทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจัดงานครั้งนี้นอกจากกิจกรรมที่หลากหลายแล้วยังมีการเปิดและโชว์ผ้าไหมลายแคนแก่นคูณ ซึ่งเป็นลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นที่มีการทอดออกมาครั้งแรกด้วยเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดขอนแก่น จากลายผ้าประจำจังหวัด ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น