หมอลำเปิดหมวก

หมอลำเปิดหมวกที่ตลาด ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งตลาด ชุมชนนี้จะเปิดทุกวันช่วงเย็นโดยมีประชาชนในชุมชนนำของที่เป็นผลผลผลิต  เช่นปลาผัก  พืชพันธ์ต่างๆที่ผลิตได้ในท้องถิ่น มาวางขาย โดยมีประชาชนมาซื้อขายในช่วงเย็นอย่างคับคั่ง   และในวันนี้มีหมอลำเปิดหมวกจากจังหวัดเลย          คณะ ดอกฝ้าย   วาทศิลป์  มาเปิดการแสดงที่ตลาดชุมชนแห่งนี้    เพื่อจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานหมอลำ   และเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับพ่อค้า แม่ค้า และชาวบ้านที่มาซื้อของที่ตลาดชุมชนแห่งนี้   โดยมีผู้คน ที่มอบเงิน เป็นกำลังใจ ในการแสดง  ซึ่งรายได้จาก การเปิดหมวก จากการแสดง     คุณ เกศร เมืองดอกบัว   เล่าให้ฟังว่าจะเดินสาย เปิดหมวกตามย่านชุมชน และตามตลาดนัดไปหลายจังหวัดเช่นที่จังหวัด สระบุรี  ลพบุรีและในจังหวัดในภาคอีสาน  ซึ่งรายได้ก็แล้วแต่การได้รับเงินจากผู้ที่ชื่นชอบหมอลำ ให้เงินมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พื้นที่    ส่วนการรับงานแสดงนั้นก็รับงานแสดงถ้ามีผู้ว่าจ้าง  ส่วนช่วงไม่มีงานแสดง ก็จะออกตระเวน เป็นหมอลำเปิดหมวก ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งการเดินทางไปก็จะมีหมอลำฝ่ายหญิง และฝ่ายชายเพียง 2 คนเท่านั้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น