สพป.ขอนแก่น เขต 1จัดแข่งกีฬา สพฐ. เกมส์

สพป.ขอนแก่น เขต 1จัดแข่งกีฬา สพฐ. เกมส์

วันที่ 19 พฤศจิกายน ที่สนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร. ภูมิภัทร เรืองแหล่ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสพปขอนแก่นเขต 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ ผอ.รร.กีฬาจังหวัดขอนแก่น นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย ดร.ศิริกุล. นามสิริ ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงามดร.วิเศษ. พลอาจทัน นายเสด็จ ทะยะราช นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น นายประสาท พิมพ์สุข ผอ.รร.บ้านโนนม่วง นายไวยากรณ์ ยะนะโชติ ผอ.รร.บึงเนียมใคร่นุ่น คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 กว่า 1,000 คนร่วมเปิดงานและร่วมแข่งขันกีฬา
ดร. ภูมิภัทร กล่าวว่าการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างเสริมพลานามัยที่ดีห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนให้นักเรียนได้รับพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ เพื่อเป็นการตอบสนอง นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากีฬาให้นักเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศได้มีการแสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬาและเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดขอนแก่น และต่อยอดไปในระดับภาค ก่อนก้าวไปสู่ระดับประเทศ
ดร. ภูมิภัทร กล่าวอีกว่าการจัดการแข่งขัน มี 7 ประเภทได้แก่ 1. ฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปีและ 15 ปี 2 .ฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปีและ 15 ปี 3. วอลเล่ย์บอลชายและหญิง 4. บาสเกตบอลชายและหญิง 5. ตะกร้อชายและหญิง 6. คีตะมวยไทย และ 7. วิ่ง 31 ขา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา สังกัดสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จำนวน 156 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดแข่งขันกีฬาระดับอายุไม่เกิน 12 ปีและ 15 ปี ด้านคุณภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีใจรักในการเล่นกีฬาฝึกซ้อมและการแข่งขันทุกประเภทอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น