พช.ขอนแก่น แถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง

21 พ.ย.2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานแถลงข่าวการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “สร้างรายได้ให้ชุมชน และประชาชนมีความสุข  โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน นายธีระเชษฐ สอนปะละ    พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และชุมชนท่องเที่ยว 7 เส้นทาง และกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว จัดทำแผนพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ทั้ง 114 ชุมชน    ทั้งนี้การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้เสน่ห์   ภูมิปัญญา   วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ชุมชนต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี   ชวนกันคิด   ชวนกันทำผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งการมีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่า  ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนประทับใจและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมภายในชุมชนซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชนทุกคนมีความสุข  เป็นการสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนและ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง  โดยกำหนดโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 สำหรับเส้นทาง เป็น เส้นทางธรรมชาติสดใสหินช้างสี เส้นทางตามรอยปฐพีไดโนเสาร์เส้นทางย้อนรอยตำนานไก่ย่าง เส้นทางคารวะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เส้นทางใกล้ชิดอารยธรรม สู่ธรรมชาติ และเส้นทางประกาศตามรอยพระอริยะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 7 เส้นทางที่ทางจังหวัดได้กำหนดนั้นเป็นเสน่ห์ เป็นวิถี เป็นอัตลักษณ์ที่ทุกชุมชนนั้นได้นำมาถอดบทเรียน และนำเสนอความเป็นตัวเองได้อย่างครบถ้วน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่วันนี้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ ถือเป็นช่วงไฮ ซีซั่น ที่จะสามารถกระตุ้นภาพรวมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ดีอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น