มข จัดงาน สีฐานเฟสติวัล 2018 “บุญสมมาบูชาน้ำ”

มข จัดงาน สีฐานเฟสติวัล 2018 “บุญสมมาบูชาน้ำ”

20 พฤศจิกายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส แสดงออกถึงความเคารพบูชาพระแม่คงคา สำนึกรู้บุญคุณของน้ำ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา โดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้มาร่วมลอยกระทง ชมการแสดงศิลปะวัฒนะธรรมหลากหลายประเภท ทั้งนี้เป็นการ  ชูศิลปะวัฒนะธรรม ประเพณีของชาวไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยงานประเพณีลอยกระทง ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้ เริ่มจากการจัดขบวนแห่ของเหล่าบรรดานิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประชาชน ที่แต่ละขบวนจะชูความเป็นวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิมอย่างครบถ้วน อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาอย่างของคนอีสาน ตามประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ พร้อมยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล ไปตามเส้นทางถนนมะลิวัลย์ ก่อนเลี้ยวเข้าสู่เส้นทางมหาวิทยาลัยด้านบึงสีฐาน

พร้อมได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้ร่วมปิดทองยอดฉัตรเมรุลอยนกหัสดีลิงค์ สำหรับใช้ประดิษฐานบนพระเมรุจำลอง ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุโธ แห่งวัดบ้านไร่ เป็นวันแรก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชาวจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมและเที่ยวงานลอยกระทง มข. หรือ งานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ Sithan KKU Festival 2018 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น