การสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

21 เมษายน 2560 –  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน ชั้น 1 บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขาขามเจริญ อำเภอเมืองขอนแก่น  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำประสบการณ์การช่วยเหลือบุคคลออทิสติกไปสู่การปฏิบัติ   ซึ่งสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น  สมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรที่มีการเชื่อมประสานเครือข่ายทุกภาคส่วน จนเกิดความเข้มแข็ง    และสามารถขยายผลสู่คนพิการประเภทต่างๆ ในการขับเคลื่อนและดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำประสบการณ์การช่วยเหลือบุคคลออทิสติกไปสู่การปฏิบัติ   ซึ่งสมาคมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น