ขอนแก่นจัดงาน”วันชาติไทย” จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย

ขอนแก่นจัดงาน”วันชาติไทย”
จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทย

วันที่ 5 ธ.ค.ที่ลานสวนสนามมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีชุมนุมสวนสนามวันชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีพล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผอ.สน.ปรมน.จังหวัดที่ 12 นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์. ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น ท่ามกลางกลุ่มพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ กลุ่มจิตอาสา ลูกเสือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 กล่าวว่า การจัดงานวันชาติไทยครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันชาติไทยและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและร่วมพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้คนไทยได้รักชาติไทย ร่วมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยร่วมกันด้วย ทุกคนที่มาร่วมงานมีใจเดียวกันที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น