อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตรวจการปฎิบัติงาน หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางตรวจการปฎิบัติงาน หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น หลังจากรับตำแหน่งใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดนช่วงเช้า ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น        จากนั้นได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น      โดยมีนางธนวรรณ   สุขไพศาล   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นมีภารกิจหลักในการบริการส่งเสริมและพัฒนาศักภาพบุคคลออทิสติกตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป และจะเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการดำรงชีวิต    ทักษะด้านสังคม กิจกรรมบำบัด  และ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น