ความคืบหน้าการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน   วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มีความความคืบหน้า 22 %  และจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี  2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน  สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 181 ไร่ บริเวณวัดเกสรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุธาตุและเก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอน และเครื่องอัฐบริขารพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน พระสายวิปัสสนากรรมฐาน ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา           รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ และคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวทดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล พร้อมกับได้ประทานแนวคิด การออกแบบ ตลอดจนการวางผังแม่บทของพื้นที่ก่อสร้างพระเจดีย์ ตามคติความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ การออกแบบได้กำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดโดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวและรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือเมืองพาราณสีในสาธารณรัฐอินเดีย สื่อความหมายเป็นนัยว่า ศาสนพิธีหรือสังฆกรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้งการวางทิศทางเพื่อกำหนดรูปแบบที่สำคัญ เช่นนี้ทำให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว พร้อมๆกับได้กราบพระ บรมศาสดา ณ เมืองพาราณสีในคราวเดียว กันด้วย ส่วนลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ประจักษ์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น