เปิดแล้วเส้นทางเดินรถโดยสาร Smart City Bus สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น

23 เมย 2560- ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่  24    สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น   นายวิโรจน์      วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าปัจจุบันขอนแก่นมีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งในส่วนเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอันเนื่องมาจากเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมบริการด้านการแพทย์การศึกษาและศูนย์โลจิสติกส์ของภาคอีสาน   ทำให้เกิดการเดินทางเพื่อการลงทุนการค้าและประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการเดินสายด้วยเครื่องบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากขึ้น   ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้ สนามบินขอนแก่นประมาณ 1,500,000 คนต่อปี  ทำให้เกิดการจราจรทางถนนในบริเวณสนามบินและเส้นทางโดยรอบ มีความหนาแน่น    ทางกระทรวงคมนาคมมีนโยบายหลักผลักดันให้มีบริการสาธารณะเชื่อมต่อ การเดินทางทุกรูปแบบทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศและเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วรวมถึงการแก้ปัญหาการจราจรภายในสนามบินและเส้นทางโดยรอบ     ขนส่งจังหวัดขอนแก่นโดยความร่วมมือและสนับสนุนของจังหวัดขอนแก่น     ผู้ประกอบการเดินรถขอนแก่น    ท่าอากาศยานขอนแก่น และโดยความเห็นชอบของกรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดเส้นทางโดยรถโดยสารประจำทางหมวด 1 สายที่ 24 สถานีขนส่งแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น   เพื่อให้บริการประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญในตัวเมืองรวมถึงรวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่งอีกด้วย    โดยการเดินรถในเส้นทางนี้ได้อนุญาตให้บริษัทขอนแก่นซิตี้บัสจำกัดเป็นผู้ทำการเดินรถสำหรับการเดินรถเส้นทางนี้   มีอัตราค่าบริการ 15 บาทตลอดสายสามารถชำระด้วยบัตร smart card และการหยอดเหรียญอัตโนมัติ   นอกจากนี้ภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกล้องวงจรปิด   ระบบ free wifi   มีลิฟท์สำหรับบริการผู้ที่ใช้วีลแชร์   สามารถเช็คตำแหน่งการเส้นทางการเดินรถหมายเลขทะเบียนรถและความเร็วของการเดินรถ เพื่อค้นหาเส้นทางที่ให้บริการจุดจอดรถ  สำหรับใช้วางแผนในการเดินทาง    ถือว่าเป็นรถที่มีมาตรฐานสูงคาดว่าเส้นทาง ยังสามารถแก้ปัญหาการจราจรภายในสนามบินได้อีกด้วย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสายที่  24    สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น   ดูคลิปข่าวเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น