ผู้ว่า ขอนแก่นนำประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 15,000 คน ร่วมกิจกรรม Bilk อุ่นไอรัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำประชาชนชาวขอนแก่นกว่า 15,000 คน ร่วมกิจกรรม Bilk อุ่นไอรัก พร้อมทำคลื่นมนุษย์ “สายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เมื่อเวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรต่างๆ นักปั่นจักรยานอุ่นไอรักปลูกต้นพยุง 10 ต้น ยางนา 200 ต้น ภายในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่น ก่อนนำนักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Bilk อุ่นไอรัก จำนวนกว่า 15,000 คน ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางค์กูร พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี ก่อนตั้งขบวนปั่นจักรยานที่ถนนด้านหน้าสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างและถนนจอมพล เมื่อได้รับสัญญาณขบวนจักรยานเริ่มเคลื่อนออกจากจุดเริ่มต้นมุ่งหน้าตามเส้นทางที่กำหนด โดยได้แวะทำกิจกรรมคลื่นมนุษย์อุ่นไอรักที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น ก่อนออกเดินทางต่อผ่านถนนมิตรภาพ ถนนเหล่านาดี ถนนกลางเมือง ผ่านจุดสำคัญอาทิ สนามกีฬากลางจังหวัด วัดหนองแวงพระอารามหลวง บึงแก่นนคร อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ถนนศรีจันทร์ ถนนชาตะผดุง ถนนประชาสโมสร เลี้ยวขวาปั่นรอบบึงทุ่งสร้างผ่านทุ่งทานตะวัน ทุ่งปอเทือง และกลับเข้าเส้นชัยที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง รวมระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางของการปั่นจักรยานมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและปิดเส้นทางจราจรเพื่อความปลอดภัยของนั่กปั่น ขณะเดียวกันยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพของนักปั่นตลอดเส้นทางอย่างใกล้ชิด วรวิทย์ สิทธิกรณ์ ทีมข่าวสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น รายงานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น