ธกส ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ธนาคาร ธกส ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นได้จัดงานสภากาแฟ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12/2561 โดยมี ธนาคาร ธกส ขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพ มีหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดขอนแก่นกว่า 17 หน่วยงานเข้าร่วมงาน          นายวีระ  ไพรสิงห์ขร  ประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่นกล่าวต้อนรับและก็ยินดีที่ทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศให้พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ จากนั้น ผู้จัดการ สำนักงาน ธนาคาร ธกส ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารและแนะนำหน่วยงาน จากนั้น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานได้แนะนำ หน่วยงาน และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น  กสท โทรคมนาคม ธนาคารออมสิน  ธอส และการยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น         นาย นายธรรม นิลสุวรรณ   ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจากการที่ครม.ได้อนุมัติให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามพื้นที่เปิดกรีดจริงเป็นจำนวนเงิน 1,800บาทต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อรายซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวสวนยาง  และ ผอ.การยางฯ ได้กล่าวเชิญชวน รับฟังรายการวิทยุ เพื่อนชาวสวนยาง โดยความร่วมมือของ อสมท และ กยท ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00น. ทางสถานีวิทยุ อสมท ขอนแก่น FM 90.75 MHz และทางเพจอสมท ขอนแก่น จากนั้นมีการมอบธง สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไป เดือนมกราคม 2562 คืออสค ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น