รมว พลังงาน เยี่ยมชมอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 12 ธ.ค.2561  ตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนาย ศิริ   จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ มข ได้กำหนดให้อาคารกองสื่อสารองค์กร.เป็นอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นอาคารแรกของประเทศไทยในการดำเนินการโครงการดังกล่าวที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกระทรวงพลังงาน โดยเป็นอาคารที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีการปรับปรุงการใช้ระบบแสงธรรมชาติ รวมทั้งระบบโซลาเซลล์ และการเลือกใช้ช่องนำแสงธรรมชาติกันความร้อนและรังสี ยูวี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน มีการติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ ด้วยแผงรังผึ้งที่ใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมิอากาศ และที่สำคัญมีการปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงาน ที่เน้นระบบประหยัดพลังงานจากเดิมกว่า 10 เท่าทำให้การลดพลังงานเดิมของอาคารลดลงถึงร้อยละ 40 โดยหากมีพลังงานเกินความจำเป็นต่อการใช้งานก็จะส่งพลังงานฟ้าไปใช้ให้กับระบบไฟฟ้าอื่น ซึ่งเฉลี่ยทั้งปีลดพลังงานเป็นศูนย์ อาคารแห่งนี้จัดเป็นต้นแบบของพลังงานเป็นศูนย์ของไทยที่จะมีการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฎิบัติงานจริงในหลายอาคารทั่วทั้งประเทศ


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น