รมว พลังงาน เยี่ยมชมอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 12 ธ.ค.2561  ตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนาย ศิริ   จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าพลังงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ มข ได้กำหนดให้อาคารกองสื่อสารองค์กร.เป็นอาคารต้นแบบที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นอาคารแรกของประเทศไทยในการดำเนินการโครงการดังกล่าวที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกระทรวงพลังงาน โดยเป็นอาคารที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีการปรับปรุงการใช้ระบบแสงธรรมชาติ รวมทั้งระบบโซลาเซลล์ และการเลือกใช้ช่องนำแสงธรรมชาติกันความร้อนและรังสี ยูวี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน มีการติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ ด้วยแผงรังผึ้งที่ใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมิอากาศ และที่สำคัญมีการปรับปรุงอุปกรณ์สำนักงาน ที่เน้นระบบประหยัดพลังงานจากเดิมกว่า 10 เท่าทำให้การลดพลังงานเดิมของอาคารลดลงถึงร้อยละ 40 โดยหากมีพลังงานเกินความจำเป็นต่อการใช้งานก็จะส่งพลังงานฟ้าไปใช้ให้กับระบบไฟฟ้าอื่น ซึ่งเฉลี่ยทั้งปีลดพลังงานเป็นศูนย์ อาคารแห่งนี้จัดเป็นต้นแบบของพลังงานเป็นศูนย์ของไทยที่จะมีการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฎิบัติงานจริงในหลายอาคารทั่วทั้งประเทศเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น