อสม.ขอนแก่นผสานพลังคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน

“อสม.”ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน !
เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 16 ธ.ค. ที่ สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรม อสม.ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรค์สังคม โดยมี นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม สสจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานสนุกสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น รองนายกสมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานกิจกรรม กว่า 5,000 คน
นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่าตามมติครม.ได้อนุมัติให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครแห่งชาติขึ้นเแ็นประจำทุกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดมหกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อส  เพื่อส่งเสริมให้ อสม.การเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งเชิดชูเกียรติ อสม ดีเด่น ประจำปี 2561
การดำเนินงานครั้งนี้ มี อสม เข้าร่วมกิจกรรมทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น กว่า 5,000 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรสำหรับอสมดีเด่นประจำปี 2561 การแสดงผลงานอสมดีเด่น การแสดงโชว์แอโรบิค การแข่งขันประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาสนุกและการจับรางวัลสำหรับ อสม.


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น