อสม.ขอนแก่นผสานพลังคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน

“อสม.”ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน !
เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 16 ธ.ค. ที่ สนามหน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรม อสม.ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรค์สังคม โดยมี นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม สสจ.ขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานสนุกสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น รองนายกสมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขอำเภอคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมงานกิจกรรม กว่า 5,000 คน
นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสังคม สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่าตามมติครม.ได้อนุมัติให้ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครแห่งชาติขึ้นเแ็นประจำทุกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดมหกรรมนี้ขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2561โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อส  เพื่อส่งเสริมให้ อสม.การเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งเชิดชูเกียรติ อสม ดีเด่น ประจำปี 2561
การดำเนินงานครั้งนี้ มี อสม เข้าร่วมกิจกรรมทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น กว่า 5,000 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรสำหรับอสมดีเด่นประจำปี 2561 การแสดงผลงานอสมดีเด่น การแสดงโชว์แอโรบิค การแข่งขันประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาสนุกและการจับรางวัลสำหรับ อสม.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น