พิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน วัดเทพนิมิตรวราราม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน ขนาดหน้าตัก 9 เมตรสูง 14 เมตร โดยมีหลวงพ่อ พระธรรมวิสุทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวัดหนองแวงพระอารามหลวง และหลวงพ่อพระราชประสิทธิคุณรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน และพระครูสมุห์สำรวย. รักขิตจิตโต เจ้าคณะตำบลโคกสี ร่วมงาน และมี นางรุ่งทิวา แก้วพรรณา ผู้ใหญ๋บ้าน บ้านพรหมนิมิตร เป็นประธานฝ่ายฆราส โดยมี พี่น้องประชาชนชาวบ้านพรหมนิมิต และครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพรมนิมิตรและชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมงาน จำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น