พิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน วัดเทพนิมิตรวราราม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านพรหมนิมิต ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระประธาน ขนาดหน้าตัก 9 เมตรสูง 14 เมตร โดยมีหลวงพ่อ พระธรรมวิสุทธาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวัดหนองแวงพระอารามหลวง และหลวงพ่อพระราชประสิทธิคุณรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน และพระครูสมุห์สำรวย. รักขิตจิตโต เจ้าคณะตำบลโคกสี ร่วมงาน และมี นางรุ่งทิวา แก้วพรรณา ผู้ใหญ๋บ้าน บ้านพรหมนิมิตร เป็นประธานฝ่ายฆราส โดยมี พี่น้องประชาชนชาวบ้านพรหมนิมิต และครู นักเรียน โรงเรียนบ้านพรมนิมิตรและชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมงาน จำนวนมาก


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น