สถานีรถไฟโนนพยอม พร้อมเป็นท่าเรือบก ขอนแก่น

18 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายอำเภอน้ำพอง  ประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมตัวแทนสถาบันการศึกษาและคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นได้ลงติดตามสำรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างท่าเรือบก จังหวัดขอนแก่น ที่สถานีรถไฟโนนพยอม บ้านโนนพะยอมตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมได้ศึกษาและเร่งหาพื้นที่ดำเนินการซึ่งมีการเลือกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 2 แห่ง คือ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้การจัดสร้างท่าเรือบกที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมประโยชน์มีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับจังหวัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันในปี2565  มีการศึกษาผลกระทบการสื่อสารกับประชาชนถึงผลดีผลเสีย ประโยชน์ที่จะได้แก่พี่น้องประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าโดยปัจจุบันสถานีรถไฟที่นี่มีการขนโบกี้ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าปีละประมาณ 200,000 ตู้ในอนาคตหากสร้างท่าเรือบกขึ้นจะสามารถขนสินค้าได้ปีละ7 แสนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งโครงการนี้จะทำให้เกิดประโยชน์สำหรับจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานเป็นอย่างยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานได้ประโยชน์เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น