สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชวนนร.สายสามัญ เรียนต่อสายอาชีพ จบมามีงานทำแน่นอน

สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชวนนร.สายสามัญ เรียนต่อสายอาชีพ จบมามีงานทำแน่นอน สพป ขอนแก่นเขต 2 จับมือวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2561 สานต่อโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.61 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ สานต่อ โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา พาบุ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน ตลอดจนคณะครู นักศึกษาและนักเรียน จำนวน 556 คนร่วมงาน
                     นายศตวรรษ สนธิ นักศึกษา ปวช.3/1แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวว่าในการมาร่วมงานวันนี้ ได้นำตัวอย่างเครื่องยนต์โตโยต้า รุ่นวีโก้และโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด มาแสดง ให้น้องนักเรียน ที่สนได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำงาน จึงอยาก เชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ ที่มาร่วมงานวันนี้ ได้ทราบว่านอกจากจะมีอาชีพติดตัวแล้วยังมีงานทำแน่นอน เพราะอุปกรณ์ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ของเรามีการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหามากมาย และทำการซ่อมบำรุง เพราะอุปกรณ์เรามีความทันสมัย จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆมาเข้าร่วมเรียนกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คุณประโยชน์ในการจัดงานวันนี้ จะได้ความรู้มากมายแต่ละแผนกแต่ละชิ้น เช่นเป็นช่างยนต์ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์การวิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหา หรือชอบเป็นนักบัญชีก็จะได้เรียนเกี่ยวกับบัญชี ส่วนพวกชอบการก่อสร้าง ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับช่างไฟ ไปในตัว
ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา ผอ.วิทยาลัยหการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวว่าวันนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาดูงานเรียนรู้ ตามเรื่องใบงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษา ให้กับสำนักงานเขตการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ตลอดจนนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งหมดของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ทราบว่าที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ทำการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานสากล ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองให้การสนับสนุนเพื่อให้นักเรียน ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มความร่วมมือเพิ่มศักยภาพในการที่จะออกไปเป็นผู้มีอาชีพสร้างรายได้ และสร้างงานสร้างชาติร่วมกัน
                 ดร.อนุศาสตร์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่าการจัดงานโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 2 เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่จะรณรงค์ให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพตามที่รัฐบาลมีความมุ่งหวังว่า ในด้านการจัดงาน ในวันนี้ ลูกๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 25 โรงเรียน 500 กว่าคน นั้นจะตัดสินใจมาเลือกเรียนในสายวิชาชีพเพื่อจะให้เขาได้มีความมั่นคงมีงานทำในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น