ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2

19 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระ 2 Live Camp 2 ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันv การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เรียนรู้กฎกติกาของสังคม โดยมีกิจกรรม คือไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ไปที่ออร่าฟาร์ม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ การให้อาหารสัตว์ การรีดนมวัว และเดินทางโดยรถไฟ เพิ่อไปทัศนศึกษา ทั่ สวนสัตว์ขอนแก่น และกิจกรรมธาราบำบัด เล่นน้ำที่สวนน้ำ และวันสุดท้ายไปค่ายลูกเสือโคกก่อแคมป์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมส่งเสริม ทักษะ กลไก และการเคลื่อนไหว มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน โครงกิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม โดยในวันที่ 19 ธันวาคม หลังจากที่ ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ที่ออร่าฟาร์ม และ มีกิจกรรมช่วงเย็นที่ศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ พ่อ แม่ ฉัน และเธอ กิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ บุคคลออทิสติก กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและเด็ก เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ และถือเป็นการ อวยพร ในเทศกาลปีใหม่ ที่ใกล้จะมาถึงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น