แอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ เชื่อมอีสาน-ตะวันออก “ขอนแก่น-อู่ตะเภา”

แอร์เอเชีย เปิดเส้นทางใหม่ เชื่อมอีสาน-ตะวันออก “ขอนแก่น-อู่ตะเภา” ผู้ว่าฯเป็นปลื้มยอดผู้โดยสารทะลุ 100 % เล็งขยายเส้นทางอื่นเพิ่มเติมยกระดับขอนแก่นเป็นฮับการบินที่สมบูรณ์แบบที่สุดในภาคอีสาน เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 21 ธ.ค.2561 ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าขอนแก่น.นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวขอนแก่นและ น.ส.คัทลียา บริรักษ์ ผู้จัดการสายการบินไทยแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับเที่ยวบินที่ FD 0442 อู่ตะเภา(พัทยา)-ขอนแก่น ซึ่งสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้กำหนดเปิดเส้นทางการบินดังกล่าวเป็นเส้นทางการบินใหม่ล่าสุดเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์,พุธ,ศุกร์และวันอาทิตย์ ในเที่ยวบินที่ FD0442อู่ตะเภา (พัทยา)-ขอนแก่น เวลา 07.00-08.00 น.และเที่ยวบินที่ FD0443 ขอนแก่น-อู่ตะเภา(พัทยา) เวลา 08.25-09.25 น. ท่ามกลางการตอบรับของผู้โดยสารที่มาทำการโดยสารเต็มทั้ง 186 ที่นั่งทั้งไปและกลับ โดยทันทีที่เที่ยวบินที่ FD0442 เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ได้ทำการขับเข้าหลุมจอดที่ 1 โดยท่าอากาศยานขอนแก่นได้จัดทำอุโมงค์น้ำเพื่อให้การต้อนรับเที่ยวบินใหม่ตามธรรมเนียมของฝ่ายพิธีการบิน ก่อนที่คณะจะร่วมให้การต้อนรับผู้โดยสารถึงบันไดประตูเครื่องบิน โดยมีมาสคอสไดโนเสาร์สัญลักษณ์ จ.ขอนแก่น รวมทั้งการแสดงพื้นเมืองของวงลานบิน สร้างความสนุกสนานครื้นเครงในแบบฉบับของภาคอีสานให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมาพร้อมกันกับเที่ยวบินดังกล่าวและเที่ยวบินต่างๆเป็นอย่างมาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกกับภาคอีสานดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ชาวขอนแก่นและคนอีสานนั้นรอคอยมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนอีสานนั้นเดินทางไปทำงานหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกในหลายจังหวัดเป็นอย่างมาก ดังนั้นการประกาศเปิดเส้นทางและการเริ่มให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางใหม่ล่าสุดนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วและวันนี้แสดงให้เห็นว่าการตอบรับของผู้โดยสารที่มีสัดส่วนผู้โดยสารที่มาใช้บริการทะลุ 100% ซึงทุกภาคส่วนของจังหวัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัด และยกระดับให้สนามบินขอนแก่นเป็นฮับทางการบินที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ “ปีนี้เราตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาที่ จ.ขอนแก่น ไว้ที่ 5 ล้านคนแต่ตัวเลขวันนี้อยู่ที่ 5,200,000 คน ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตภาพรวมทางเศรษฐกิจและภาพรวมในด้านต่างๆอย่างเป็นอย่างมาก เนื่องจากขอนแก่นนั้นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคที่มีความพร้อมในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน ดังนั้นการเปิดเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญที่เป็นทางเลือกให้กับนักเดินทางทั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ รวมทั้งคนอีสานที่เดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดที่จะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น” ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ ที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ มีอัตราการขึ้นลงของเที่ยวบินพาณิชย์ทุกชั่วโมง เฉลี่ยไปและกลับวันละ 40 เที่ยวบิน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินพาณิชย์ที่เปิดให้บริการมากที่สุดประกอบด้วย ขอนแก่น-กรุงเทพฯ วันละ 5 เที่ยวบิน,ขอนแก่น-เชียงใหม่ วันละ 2 เที่ยวบิน,ขอนแก่น-ภูเก็ต 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์,ขอนแก่น-หาดใหญ่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และล่าสุดคือขอนแก่น-อู่ตะเภา (พัทยา) 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลสถิติตัวเลขทั้งปีเฉพาะจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการของท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น มั่นใจว่าในปีนี้จะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 1,800,000 คน และในปีนี้ 2562 ทางจังหวัดจะผนึกพลังภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการประสานงานร่วมสายการบินพาณิชย์ในการเปิดเส้นทาการบินเส้นทางใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น