ขอนแก่นคุมเข้มสถานประกอบการ ช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่

21 ธ.ค.61 นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ อำเภอเมือง สาธารณสุข สคบ. ร่วมออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าและบริการ ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น บขส 3 ห้างโลตัส บิ๊กซี แม็คโคร เคี้ยงซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างเซนโทซ่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในจังหวัด ขายสินค้า และการทำกระเช้าปีใหม่ ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมทั้งตรวจแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า พร้อมนี้คณะได้สุ่มตรวจสอบสินค้าที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ พบว่า ถูกต้องตรงตามรายการที่แสดงไว้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น