บรรยากาศ การเลือกตั้ง สว ที่ขอนแก่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 )ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น  KICE
เวลา  09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการระดับจังหวัด และผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
     นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวชี้แจงขั้นตอนของการเลือกตั้ง สว.กฎระเบียบรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้สมัครฯ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนจะมีการเชิญสื่อมวลชนและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม ไปยังจุดสังเกตการณ์ที่เตรียมไว้โดยขอความร่วมมืองดการเข้าไปในสถานที่เลือกโดยเด็ดขาด
     ซึ่งบรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ มีผู้สมัคร สว.ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอมาลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้า เช่นเดียวกับประชาชนที่เดินทางมาสังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์ ทั้งนีั้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัดซึ่งมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกในระดับอำเภอ จำนวน 315 คน รวมทั้งผู้สมัครแบบองค์กรเสนอชื่อ รวม 322 คน จาก 26 อำเภอ แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ซึ่งทางอำเภอได้มอบเอกสารแนะนำตัวแล้ววันนี้มีผู้สมัคร ส.ว.ไม่มารับการคัดเลือกระดับจังหวัด 9 คนทำให้หมดสิทธิ์ ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังมีการลงคะแนนเลือกตั้งกันจังหวัดขอนแก่นก็จะส่งผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 42 คนไปยังส่วนกลางประกอบด้วย ผู้สมัครจาก 10 กลุ่ม จำนวน 37 คน และผู้สมัครแบบองค์กรเสนอชื่อ 5 คน ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นทุกกระบวนการในบ่ายวันนี้หรืออย่างช้าไม่เกินวันพรุ่งนี้ 23 ธันวาคม 2561
 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น