ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น จัดงานปีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ออทิสติก จังหวัดขอนแก่น นางธนวรรณ สุขไพศาล ผอ.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้เป็นประธานจัดงาน ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โดยมีผู้รับบริการ และผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ มาร่วมงานกว่า 50 คน โดยบรรยากาศของการจัดงาน ช่วงเช้ามีการบวงสรวงพระประชาบดี มีการแสดงของน้อง ๆ กิจกรรมกลุ่ม การเล่น 3 ฐาน คือฐานที่ 1 ร่วมมือร่วมใจ ฐานที่ 2 สามัคคีคือพลัง และฐานที่ 3 ทุกปัญหามีทางออก สร้างความสนุกสนาน ครื้นเครง รวมทั้งมีการแจกของขวัญปีใหม่ มีการแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ ของน้อง ๆ ออทิสติก ทั้งนี้กิจกรรม เพื่อให้บุคคลออทิสติก ได้มีกิจกรรมที่เล่นสนุกสนาน ในเทศกาลปีใหม่ และให้รู้จักกับการอยู่ด้วยกันในสังคม จากนั้นมีการทำบุญเลี้ยงพระเพล และรับประทานอาหารร่วมกันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น