ขอนแก่น พร้อมดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่

24 ธค 2561 พลตำรวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมดำเนินการปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมี โดยวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นวันคริสต์มาส และวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ต่อเนื่องรวม 4 วัน ซึ่งประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา พักผ่อน และท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บางพื้นที่จัดให้มี การรื่นเริงเฉลิมฉลอง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หรือการจัดงานเคาท์ดาวน์ ( Countdown ) อาจทำให้เกิด ผลกระทบต่อการเดินทางสัญจรของ


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น