เทศบาลนครขอนแก่น รณรงค์ถนนปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่

26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมขบวนรณรงค์ถนนปลอดภัยเสริมสร้างวินัย หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น และภาคีเครือข่ายกว่า 25 องค์กร ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23, ร. 8 ,ป.3 พัน 8, ร.8 พัน 3,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น,ตำรวจทางหลวงขอนแก่น,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ,สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น , แขวงทางหลวงที่ 1 ขอนแก่น ,สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ,อสม. ,ผู้นำชุมชน,อพปร.,อาสาสมัครสมาร์ซิตี้จราจร และประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน
สำหรับอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นอุบัติภัยอย่างหนึ่ง และเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องป้องกันอย่างเร่งด่วน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ หนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันและลดปัญหา คือการสร้างความตระหนักรู้ในด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ให้มีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย ดังนั้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากการปลุกกระแสความรับผิดชอบและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ซึ่งจะช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความระมัดระวังเพิ่ม มากขึ้น ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรง ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น