ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน วันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562

ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน วันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562
จ.ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน อุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงวันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562
เมื่อเวลา 10.30 นวันที่ 28 ธันวาคม ที่ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม
นายฉัตรณรงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดขอนแก่น สรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้วันที่ 1 (27 ธันวาคม 2561) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 9 ครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน 7 คนเป็นชาย 6 คนเป็นหญิง 1 คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 คนเป็นชาย 4 คน โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพล 2 ครั้งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 2 ครั้งอำเภอบ้านแฮด 1 ครั้งอำเภอเขาสวนกวาง 1 ครั้งอำเภอหนองสองห้อง 1 ครั้ง อำเภออุบลรัตน์ 1 ครั้งและอำเภอมัญจาคีรี 1 ครั้ง ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ เป็นการขับรถเร็วกว่ากำหนด พร้อมทั้งตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี เมาสุรา ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 6 คัน รถปิคอัพ 1 คัน และรถเก๋ง 1 คัน ส่วนมากอุบัติเปตุที่เกิดขึ้นเป็นถนนของกรมทางหลวง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตของวันที่ 1 (27 ธันวาคม 2561) เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะที่ต่างๆสะสม 1 วันปีใหม่ 2562 จำนวน 41, 395 คัน เปรียบเทียบกับปีใหม่ 2561 จำนวน 48,479คัน ลดลงจำนวน 7,084 คัน คิดเป็นร้อยละ 17.11 และจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลักสะสม 1 วัน ปีใหม่ 2562 จำนวน ม้วน 3,378 คน เปรียบเทียบกับปีใหม่ 2561 จำนวน 3,646 คน ลดลงจำนวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 7.9


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น