ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน วันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562

ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน วันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562
จ.ขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 4 คน อุบัติเหตุ ทางถนน ในช่วงวันแรกของเทศกาลปีใหม่ 2562
เมื่อเวลา 10.30 นวันที่ 28 ธันวาคม ที่ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายฉัตรณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม
นายฉัตรณรงค์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดขอนแก่น สรุปรายงานผลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้วันที่ 1 (27 ธันวาคม 2561) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 9 ครั้งมีผู้บาดเจ็บจำนวน 7 คนเป็นชาย 6 คนเป็นหญิง 1 คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน 4 คนเป็นชาย 4 คน โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอพล 2 ครั้งอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 2 ครั้งอำเภอบ้านแฮด 1 ครั้งอำเภอเขาสวนกวาง 1 ครั้งอำเภอหนองสองห้อง 1 ครั้ง อำเภออุบลรัตน์ 1 ครั้งและอำเภอมัญจาคีรี 1 ครั้ง ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ เป็นการขับรถเร็วกว่ากำหนด พร้อมทั้งตัดหน้ากระชั้นชิด ทัศนวิสัยไม่ดี เมาสุรา ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ 6 คัน รถปิคอัพ 1 คัน และรถเก๋ง 1 คัน ส่วนมากอุบัติเปตุที่เกิดขึ้นเป็นถนนของกรมทางหลวง สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตของวันที่ 1 (27 ธันวาคม 2561) เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดและเมาสุรา ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะที่ต่างๆสะสม 1 วันปีใหม่ 2562 จำนวน 41, 395 คัน เปรียบเทียบกับปีใหม่ 2561 จำนวน 48,479คัน ลดลงจำนวน 7,084 คัน คิดเป็นร้อยละ 17.11 และจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการหลักสะสม 1 วัน ปีใหม่ 2562 จำนวน ม้วน 3,378 คน เปรียบเทียบกับปีใหม่ 2561 จำนวน 3,646 คน ลดลงจำนวน 268 คนคิดเป็นร้อยละ 7.9เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น