“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวริ่ง”กรุงเทพ – ขอนแก่น

“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวริ่ง”
เมื่อเวลา 10.00 นวันที่ 27 ธันวาคม ที่บริเวณด้านหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดร.ภูมิภัทธ เรืองแหล่ ผอ. สพปขอนแก่นเขต 1 เป็นประธาน แถลงข่าว” ปั่นผ้าป่าทางไกลเพื่อน้อง กรุงเทพ- ขอนแก่น 628 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62 จากกรุงเทพ – ขอนแก่น ระยะทาง 628 ก.ม. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 57 โรงเรียน 157 ทุนๆละ1,000 บาท โดยมี นายนิเทศก์แสงศรีเรือง ผอ.รร.บ้านโนนรังวิทยาคาร พร้อมด้วย รศ.น.ส.พ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา อาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มข. นายประภาศ ดาทุมมา ข้าราชการบำนาญ นายมีชัย เสาหล่อนอนพุ่งในการ รร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท และคณะครู รร.บ้านโนนรังวิทยาคาร ร่วมแถลง
นายนิเทศก์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนรัง วิทยาคาร กล่าวว่ากิจกรรมการ”ปั่นเพื่อน้องดอกรังทัวริ่ง ครั้งที่ 2″ เป็นการปั่น จักรยานทางไกล เพื่อน้อง โดยมีนักปั่นจากทั่วประเทศ จำนวน 50 คนมาร่วมปั่นด้วยจิตอาสาไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในเขต พื้นที่ของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 จำนวน 157 โรง เรียน 157 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ของนักเรียน ในเขตสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ตลอดจนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรรมสังเวช ณ วัดป่าสุมโน บ.โนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และสุดท้าย เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยี สืบค้นเข้าห้องสมุด ของรร.บ้านโนนรังวิทยาคาร
ด้านดร. ภูมิภัทธ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า การปั่นเพื่อน้องในครั้งนี้ เป็นการนำรายได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย เช่นปีที่แล้วมีไฟไหม้บ้านของครอบครัวของนักเรียนจำนวน 3 หลัง และนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุนๆละ 1,000 บาท ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับผู้ที่จะบริจาคสมทบกองผ้าป่าปั่นทางไกลเพื่อน้อง ในครั้งนี้สำหรับเส้นทางที่ทีมนักปั่นดอกรังทัวริ่ง ปั่นผ่าน โดยเริ่มต้นปั่นจาก กรุงเทพฯผ่าน จ.อยุธยา -จ.สิงห์บุรี – จ.สระบุรี -จ.นครราชสีมา และมาจบที่ จ.ขอนแก่น หากมีพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุน โดยเริ่มการปั่นในวันที่29 ธ.ค.61ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค.62 ถือได้ว่าเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่อาจจะไม่มากแต่มันมีคุณค่าสำหรับเด็กนักเรียนของเรา เช่นปีที่แล้วได้ไปช่วยเหลือจังหวัดน้ำท่วมในภาคอีสานอีกทางหนึ่งด้วย และเพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กที่จะมาถึงนี้


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น