ขอนแก่น 5 วัน ตาย 13 ศพ สาเหตุเมาแล้วขับ

1 มกราคม 2562: เา10.00 น. ดร.อลงกต  วรกีร์ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม  คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดย ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ( หลังเก่า ) อำเภอเมืองขอนแก่น
       สถานการณ์ในพื้นที่ 26 อำเภอ  ประจำวัน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 10 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 10 คน  มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 คน  สะสม จำนวน 5 วัน  มีอุบัติเหตุสะสม จำนวน 49 ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บสะสม จำนวน 47 คน  มีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 13 คน ใน พื้นที่อำเภอพล  อำเภอหนองสองห้อง  อำเภอบ้านฝาง  อำเภอภูเวียง  อำเภอชนบท  อำเภอแวงใหญ่  และอำเภอเมืองขอนแก่น  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ คือ เมาสุรา  ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ คือ มอเตอร์ไซด์  ประเภทถนน คือ กรมทางหลวง และทางหลวงชนบท  ผลการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ สะสม จำนวน 5 วัน จำนวน 245,422 คัน  และผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก จำนวน 20,053 คน



เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น