จ.ขอนแก่น สรุปอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ใช้กำไลคุมประพฤติ 38 ราย

จ.ขอนแก่น สรุปอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ใช้กำไลคุมประพฤติ 38 ราย วันนี้ (3 ม.ค.2562) ที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น
สรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2562 จ.ขอนแก่นวันที่ 7 (2 ม.ค. 2562) เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 9 ราย ผู้เสียชีวิต 2 สะสม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 69 ครั้ง บาดเจ็บ 68 คน เสียชีวิต 16 คน มีการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง 26 อำเภอ เรียกตรวจรถ ทั้ง 7 วัน จำนวน 358,901 คันเพิ่มจากปีที่แล้วกว่า 43,000 คัน ดำเนินคดีจากการเรียกตรวจจำนวน 27,520 คน เพิ่มมากกว่าปี่ที่แล้วกว่า 3,500 คน และมีการใช้กำไลคุมประพฤติ จำนวน 38 ราย มากเป็นลำดับ 3 ของประเทศ
ดำเนินคดีมากที่สุดคือ ไม่มีใบขับขี่ รองลงมาไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็ดขัด ขับรถเร็ว เมาแล้วขับดำเนินคดี 716 ราย โทรศัพท์ขณะขับรถ 831 ราย อำเภอที่เกิดเหตุมากคือ อ.เมืองขอนแก่น ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ เกิดเหตุ 49 ครั้ง รองลงมา คือ กระบะ 9 ครั้ง รถเก๋ง 6 ครั้ง ถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด คือ ถนนกรมทางหลวง 35 ครั้ง ถนนใน อบต.หมู่บ้าน 22 ครั้ง ทางหลวงชนบท 7 ครั้ง ถนนในเขตเทศบาล 5 ครั้ง สาเหตุหลัก คือ ขับรถเร็วและเมาสุราเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น