เทศบาลนครขอนแก่นจัดสรรงบประมาณให้กับสถานธนานุบาลในสังกัดเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนช่วงหลังเทศกาลปีใหม่

เทศบาลนครขอนแก่นจัดสรรงบประมาณให้กับสถานธนานุบาลในสังกัดเพิ่มเติมอีก 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ นางสว่างจิตร ต้นติเวทย์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ช่วงต้นเดือนมกราคมหลังเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนใน จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงนำทรัพย์สินมีค่า อาทิ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี เครื่องมือช่าง รวมถึงของใช้ในครัว มาจำนำไว้กับสถานธนานุบาลมากกว่าช่วงเวลาปกติถึง 2 เท่าตัว ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นได้หนุนงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอกับคว่มต้องการของผู้มารับบริการ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้สำรองเงินงบประมาณไว้ให้โรงรับจำนำของเทศบาลฯ ทั้ง 2 แห่ง จำนวนกว่า 100 ล้านบาท พร้อมกับปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ปกติดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ ปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 25 สตางค์ ส่วนมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไปยังคงคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมคือร้อยละ 1 ทำให้ประชาชนนิยมมาใช้บริการที่โรงรับจำนำของเทศบาลฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 50 ล้านบาทเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น