สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 3จัวหวัดอีสานตอนบนที่จ.ขอนแก่น

สนช.พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 3จัวหวัดอีสานตอนบนที่จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ ร่วมประชุมโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปนำเสนอภาพรวมของจังหวัด  โครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและเยี่ยมเยียนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ มีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน/โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุดรธานีโดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในทั้ง 3 จังหวัดร่วมงานกว่า 1,000 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น