ททท ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุ 5 ล้านรับปีใหม่พร้อมเดินหน้าจับพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khonkaen Love local

ททท ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุ 5 ล้านรับปีใหม่พร้อมเดินหน้าจับพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khonkaen Love local
ปี 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นทะลุ 5 ล้านคนรับปีใหม่นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวน 560143 คนซึ่งความสำเร็จของการร่วมมือในครั้งนี้เปรียบเสมือนของขวัญที่สร้างรอยยิ้มความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่นพร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khonkaen Love Logal
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จ ขอนแก่นโมเดล นับตั้งแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของทททประจำปี 2560 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 โดยชูเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการเกิดการกระจุกตัว ทางการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ในการผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นหรือขอนแก่นโมเดล ให้ขอนแก่น 9 เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหลักของประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า New biz Connect ยกจุดขายความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคความพร้อมทางเศรษฐกิจและศักยภาพของขอนแก่นโดย เฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดประชุมสัมมนาและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติสร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้พื้นที่ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยททท ได้บูรณาการดำเนินงานส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของขอนแก่นร่วมกับภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
ปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมนาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเป็นที่ประจักษ์ จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี 60 พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ขอนแก่น เกิน 5 ล้านคน โตขึ้นจากปี 59 กว่า 11% จึงนับว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนของจังหวัดขอนแก่น ความสำเร็จของความร่วมมือร่วมใจครั้งนี้เปรียบเสมือนของขวัญที่นำความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความสุขสู่ชุมชนสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น
อย่างไรก็ตาม ททท ก็ยังเดินหน้าดำเนินงานส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตามขอนแก่นโมเดล เพื่อสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชน เพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงเป็นที่มาของ Khonkaen New biz Season 3 ซึ่งยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานให้เลือกขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทาง ผนวกกับการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์โดยชุมชนการท่องเที่ยววิถีไทยอีสานเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมด้านให้แก่ชุมชนในการต่อยอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับการท่องเที่ยว ควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์ดังกล่าวผ่านช่องทางพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารจึงเปรียบเสมือนด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเมื่อเดินทางมาสู่ขอนแก่นภายใต้ Khonkae Love Localเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น