อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท พร้อมเป็นงานแสดงผ้าไหมมัดหมี่โลกและเมืองแห่งการท่องเที่ยวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท พร้อมเตรียมการผลักดันเป็นงานแสดงผ้าไหมมัดหมี่โลกและเมืองแห่งการท่องเที่ยวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า อ.ชนบท กำหนดจัดงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชนบท เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม นวัตกรรมด้านผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอำเภอชนบทให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพการผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจแวะมาชมกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมายาวนาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดธิดาไหม การประกวดแข่งขันสรภัญญะ การแสดงมหรสพ หมอลำกลอนประยุกต์ ประกวดทอไหมรุ่นเยาว์ ประกวดแต่งกายด้วยผ้าไหม โดยจะมีการปรับเปลี่ยนถนนสายไหมของอำเภอชนบท ให้กลายเป็นถนนเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมบนแคทวอล์คยาว 220 เมตร มีนายแบบและนางแบบกว่า 200 คู่ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น