อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท พร้อมเป็นงานแสดงผ้าไหมมัดหมี่โลกและเมืองแห่งการท่องเที่ยวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ

อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เตรียมจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบท พร้อมเตรียมการผลักดันเป็นงานแสดงผ้าไหมมัดหมี่โลกและเมืองแห่งการท่องเที่ยวผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า อ.ชนบท กำหนดจัดงานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชนบท เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม นวัตกรรมด้านผ้าไหมมัดหมี่ทอมือ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของอำเภอชนบทให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพการผลิตผ้าไหมเป็นอาชีพหลัก ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจแวะมาชมกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจรด้วยวิธีโบราณสืบต่อกันมายาวนาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดธิดาไหม การประกวดแข่งขันสรภัญญะ การแสดงมหรสพ หมอลำกลอนประยุกต์ ประกวดทอไหมรุ่นเยาว์ ประกวดแต่งกายด้วยผ้าไหม โดยจะมีการปรับเปลี่ยนถนนสายไหมของอำเภอชนบท ให้กลายเป็นถนนเดินแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมบนแคทวอล์คยาว 220 เมตร มีนายแบบและนางแบบกว่า 200 คู่ มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น