ขอนแก่นจัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งเพื่อจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ขอนแก่นจัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งเพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่ศาลาผูกเสี่ยว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการแยกก่อนทิ้งของจังหวัดขอนแก่น โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง กำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น Kick Off แยกก่อนทิ้งในวันนี้ เพื่อใหัขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการลงนาม MOU ชุมชนในเขตเทศบาล ขบวนรณรงค์การจัดการขยะจากส่วนราชการ ชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น และการปล่อยขบวนรณรงค์ไปตามเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ 26 อำเภอครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น