เมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์พร้อมใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้

คณะทำงานจัดสร้างเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวนกพร้อมองค์ประกอบต่างๆ และส่งมอบงานแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ในวันที่ 29 ม.ค.นี้ ที่ฌาปณสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ นายช่างเมรุนกหัสดีลิงค์พระเทพวิทยาคม และกลุ่มช่างศิลป์จิตอาสา เตรียมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ และครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ได้ตรวจสอบเครื่องกลภายในตัวนก โดยเปิดให้มีหัวนกส่ายไปมา ดวงตากระพริบได้ มีเสียงร้อง งวงม้วนตัวได้ พร้อมติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆในตัวนก และพญานาค 16 ตัว สัตว์ป่าหิมพานต์ 32 ตัว ที่อยู่บนเกาะกลางน้ำของ ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ก่อนส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ซึ่งได้มีทดสอบกลไกหลายครั้ง เมื่อถึงวันพิธีจริงนกจะใช้การเหมือนมีชีวิตจริงที่จะถูกนางสีดาฆ่าให้ตายตามตำนานหลังจากนั้นมีการปรับพื้นที่โดยรอบเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาชมนกหัสดีลิงค์เทินบุษบกต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น