มหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 พร้อมแล้ว

18 มกราคม 2562 ที่โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวมหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดรเพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้สนับสนุนหลักร่วมแถลงข่าว
    นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าขอนแก่นกำลังปรับโฉมให้เป็นเมือง Smart City ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรถไฟรางเบารถไฟรางคู่ และจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และศูนย์กลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
     การจัดขอนแก่น มาราธอนนานาชาติ เป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค และและเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค   การจัดมหกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  จัดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปีจะมีนักวิ่งจากต่างชาติเข้ามาร่วมมากกว่าครั้งละ 30,000 คน การจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชนร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ซึ่งเริ่มจากครั้งแรกเมื่อปี 2547 ปีนี้เป็นครั้งที่ 16
    การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว  เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนประชาชนมีความสนใจในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการมากขึ้น       
     สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัยสำหรับการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้เป็นความร่วมมือของฝ่ายปกครองตำรวจ   อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดมจากทุกหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นไม่ต่ำกว่า 400 นาย   มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการจราจรการจราจรทางแยกทางร่วมแก่นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขันรวมถึงการจัดจราจรที่เป็นระเบียบคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน
      สำหรับปีนี้ ในเรื่องระบบการแพทย์และพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่งจำนวน 19 จุดและรถปฐมพยาบาลระดับแอดวานซ์วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภทจำนวน 5 คันและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 400 คนซึ่งประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดและพนักงานกู้ชีพ รวมทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อ
      การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งนี้จัดวันที่ 27 มกราคม 2562  มีการวิ่งทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ประเภทมาราธอนระยะทาง 42.19 5 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตรและมินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตรและประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยรางวัลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและมินิมาราธอนรับถ้วยรางวัล  สมเด็จพระเทพรัตนรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี  และรางวัลเงินสดเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น