เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ

เคลื่อนสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ
21 มกราคม 2562 ที่ห้องเก็บสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสทฺโธ ศิษยานุศิษย์ คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีขอขมาครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ จากนั้น เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายศรีพัชรินทร์ มณทลทหารบกที่ 23 จำนวน 12 นาย ได้ช่วยกันเคลื่อนสรีรสังขารครูใหญ่หลวงพ่อคูณ จากห้องเก็บสรีรสังขารชั้น 7 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ ลงมายังลานด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อตั้งขบวนและเคลื่อนไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมระยะทาง 3.2 กิโลเมตร ส่วนที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เร่งจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ โดยพระภิกษุสามเณร 100 รูป ที่อุปสมบทหมู่อุทิศถวายแด่หลวงพ่อคูณรอจูงหีบไม้หอมหลวงพ่อคูณเข้าสู่ห้องโถงศูนย์ประชุม โดยในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีขอขมาครูใหญ่ทั้งหมด จากนั้นในเวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม โดยในวันแรกทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและญาติเป็นเจ้าภาพ ส่วนวันที่ 22-28 มกราคม เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าฟังสวดพระอภิธรรมได้ 4 รอบ คือ เวลา 10.00 น., 14.00 น., 17.00 น. และ 19.00 น.


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น