อสค ขอนแก่น จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมพนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “สภากาแฟรัฐวิสาหกิจ” จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายวิระ ไพรสิงขรณ์ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่น (ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น) เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ บริเวณริมสระน้ำด้านข้างสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอน แก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในกิจกรรมดังกล่าว ทางสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสจืด (LACTOSE FREE) นำมาประชาสัมพันธ์ภายในงาน ซึ่งได้รับสนใจจากคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก โดยมียอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมดังกล่าวเป็นจำนวน 75 หีบ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมสภากาแฟฯ แล้ว หน อสค ภ่คตะวันออกเเฉียงเหนือ ได้นำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภายในโรงงานอีกด้วย นายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเชิญชวนให้ประขาขน ดื่มนม อสค เพราะเป็นการช่วยเกษตร และ นม อสค ผลิตจากน้ำนมสด จากฟาร์มของเกษตรเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น