มข.แจกหนังสือที่ระลึกหลวงพ่อคูณ

มข.แจกหนังสือที่ระลึกหลวงพ่อคูณ
ม.ขอนแก่น เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่ “หลวงพ่อคูณ” นายเด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยภาพรวมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พุทธศาสนิกชน คณะศิษยานุศิษย์หลวงพ่อคูณได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนด โดยเฉพาะการเข้าวางดอกไม้จันทน์และกราบลาครูใหญ่หลวงพ่อคูณ ทั้งที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และที่ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ภายในเกาะกลางน้ำ ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ซึ่งทุกท่านจะได้รับหนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่หลวงพ่อคูณ โดยไม่มีการแจกวัตถุมงคลใดๆ อีกทั้งสิ้น สำหรับหนังสือที่หนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ที่ มข.ได้จัดทำนั้น ประกอบด้วย แบบที่ 1.หนังสือที่ระลึก คือหนังสือนี้จะทำแจกเฉพาะญาติครูใหญ่ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ผลิตจำนวน 800 เล่ม จะมีรายชื่อครูใหญ่ทุกท่าน แบบที่ 2.หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็กความหนา 44 หน้า ผลิตจำนวน 300,000 เล่ม และแบบที่ 3. หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่ความหนา 100 หน้า ผลิตจำนวน 5,000 เล่ม โดยหนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ มข. เปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือทั้ง 3 แบบได้ผ่านทางเวปไซค์ของ มข. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น