ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น พร้อมให้การสนับสนุน กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส. กำชับข้าราชการในสังกัดวางตัวเป็นกลาง

ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น พร้อมให้การสนับสนุน กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส. กำชับข้าราชการในสังกัดวางตัวเป็นกลาง
พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ให้ดีที่สุด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาณ์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.หลังจากที่ กกต.ได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ ว่า จังหวัดได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานจัดการเลือกตั้งในทุกด้าน ทั้งเรื่องบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เขตเลือกตั้งใน 26 อำเภอของจังหวัด และทุกเรื่องที่ สนง.กต.จว.ขอนแก่น ร้องขอมา ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ข้าราชการที่จะเป็นคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง และคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ ส่วนระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นคณะกรรมการ ทางจังหวัดได้มีประชุมนายอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังฝากถึงประชาชน ขอให้ไปใช้สิทธิด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และทำหน้าที่ของตนเอง เจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลาง พร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ ให้ดีที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จ.ขอนแก่น แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ออกเป็น 10 เขต จาก 26 อำเภอ มีประชากรในทะเบียนบ้าน 1,805,910 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,447,355 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,637 หน่วย และมี ส.ส. 10 คนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น