รร.อนุบาลขอนแก่น สอบโอเน็ตได้100คะแนนเต็ม รั้งที่ 1 ระดับเขตทั่วประเทศ

รร.อนุบาลขอนแก่น “ตอกย้ำสอบโอเน็ตได้100คะแนนเต็ม รั้งที่ 1 ระดับเขตทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่หอประชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่นนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการอนุบาลขอนแก่น เสนอผลงานของนักเรียน กิจกรรมวิชาการ พร้อมทั้งตลาดนัดโรงเรียน สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยมี คณะครู -ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมงานกว่า 2,000 คน นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดการเรียนสองระดับ ระดับประถมวัย กับระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม จัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรราการ English Integrated Studies : EIS การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นภาษาอังกฤษ English Progam : EP ตลอดจนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล อาเซียนศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวอีกว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา ดูแลลูกหลานชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยศักยภาพคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ ทำให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 สอบได้ 100% ในการศึกษาต่อระดับมัธยมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจึงยืนอยู่แถวหน้าของประเทศ นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นการศึกษาปัจจุบันมีการแข่งขันสูง แต่ถ้าให้เด็กได้จัดกิจกรรมที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ สะกดคำได้ เช่นการทำโรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ( Waldorf ) ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง อายุ 5 ขวบขึ้นไป เพราะว่ามีคุณครูที่สามารถสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะตีโจทย์คณิตศาสตร์ได้ดี นับได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ต้องขอขอบคุณ ครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหารเกิดความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นอย่างดี จนก้าวสู่เป็นโรงเรียนระดับประเทศ อีกอย่างทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ รร.อนุบาลขอนแก่น สามารถพัฒนาต่อยอดความสำเร็จนี้ และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มโอเน็ตคณิตศาสตร์ 14 คน ภาษาอังกฤษ 7 คน รวม 21 คน และมี 1 นักเรียน ในจำนวนนั้นสอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งคณิต – อังกฤษ
เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่หอประชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่นนายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการอนุบาลขอนแก่น เสนอผลงานของนักเรียน กิจกรรมวิชาการ พร้อมทั้งตลาดนัดโรงเรียน สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเองโดยมี คณะครู -ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมงานกว่า 2,000 คน
นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดการเรียนสองระดับ ระดับประถมวัย กับระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอน 2 โปรแกรม จัดการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรราการ English Integrated Studies : EIS การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เป็นภาษาอังกฤษ English Progam : EP ตลอดจนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล อาเซียนศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเข้าใจ
นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวอีกว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการศึกษา ดูแลลูกหลานชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยศักยภาพคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความทุ่มเทและเอาใจใส่ ทำให้เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ป.6 สอบได้ 100% ในการศึกษาต่อระดับมัธยมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจึงยืนอยู่แถวหน้าของประเทศ
นายสุเวศย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นการศึกษาปัจจุบันมีการแข่งขันสูง แต่ถ้าให้เด็กได้จัดกิจกรรมที่ครูจัดกิจกรรมให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ สะกดคำได้ เช่นการทำโรงเรียนแนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ( Waldorf ) ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง อายุ 5 ขวบขึ้นไป เพราะว่ามีคุณครูที่สามารถสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะตีโจทย์คณิตศาสตร์ได้ดี นับได้ว่าเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ต้องขอขอบคุณ ครูหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ต่างๆ ที่ช่วยกันผลักดันให้ผู้บริหารเกิดความร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการด้านโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นอย่างดี จนก้าวสู่เป็นโรงเรียนระดับประเทศ อีกอย่างทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ รร.อนุบาลขอนแก่น สามารถพัฒนาต่อยอดความสำเร็จนี้ และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ตลอดไป ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มโอเน็ตคณิตศาสตร์ 14 คน ภาษาอังกฤษ 7 คน รวม 21 คน และมี 1นักเรียน ในจำนวนนั้นสอบได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งคณิต – อังกฤษเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น